ban đầu tôi rất thích chươngtrinhf này vì nó có nhiều điều hay như làm sao 1 người mập như anh Minh Béo chị Siu lại nhảy được, tôi hâm mộ chương trình từ đó,nhưng dần dần tôi lại cảm thấy nhàm chán vì nó được phát quá nhiều lần, lạilaf lus đáng nhẽ ra phải chiếu những chương trính mang tính chất xã hội chứ và điều tôi thất vọng nhất là giá trị giải thưởng quá lớn cho những người như các ngôi saomaf o phải làdaan thường những người iu dancesportma o có cơ hội được khẳng định mình