Bầu chọn của hoàng anh lê:
1. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)

Ý kiến cá nhân:
bài thơ rất hay.
(Bài viết được gửi tự động)