Gửi Đ.T.
Anh không trách Đậu Trang gom hết nắng Sài gòn
Để lòng anh mưa buồn ướt lạnh
Vẫn biết trái tim em để lại nơi xa xôi Hà Tĩnh
Nơi quê hương với cát trắng, gió Lào
Có gánh gạo oằn trên bóng mẹ xanh xao
Có những giọt mưa buốt lòng em thương mẹ
Hôm nay giữa Sài gòn trong căn phòng vắng vẻ
Anh đọc thơ em hay uống lệ hồn em
Xin gửi tới em người bạn chưa quen
Chút thơ tình từ trái tim...Sao Hoả