Bầu chọn của HacDiepHau:
1. Lương Châu từ kỳ 1 (Vương Hàn)

Ý kiến cá nhân:
Bài thơ thể hiện thật đúng với tâm trạng của các đấng \"anh hùng\",cả xưa lẫn nay.
(Bài viết được gửi tự động)