Bầu chọn của Thi_thơ:
1. Tuyệt Cú (Đỗ Phủ)
2. Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế)
3. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)

Ý kiến cá nhân:
Các bài thơ đều tả cảnh thiên nhiên rất…