NỖI LOẠN


Ngoác mặt nhìn trời, đếm râu lão Nhật
Đập đầu xuống đất, "nhéo" bụng ông Đia

      ****************

Mài dũa Càn Khôn làm ngòi bút
Múc cạn biển đông làm mực xanh
Xé toạc không gian làm trang giấy
Viết gì? Ai biết...viết gì đây?

boput.com he he he

                    Bút Mực