Thơ tự do

Ngọn gió nào vi vu trên con sông lững lờ
Mang theo một chiều thu tím nhuộm lá phong
Nghe đâu đây cô đọng chút hương sầu
Xuân sang, trong mắt ai nỗi buồn thiên thu
Giọt nắng bâng khuâng của mùa hạ, hạ tương tư