Phượng Hoàng

Gió xưa đã tàn
Nát trên cung đàn
Một mình ngân phím tơ chùng vương…
Ngấn châu đã nhòa
Áo xanh đã phai
Một phút hay ngàn năm vút bay…

Sớm nay tiếng dế kêu da diết,
Trong vườn ong vàng bay mải miết,
Đón xuân về trên cành đỗ quyên.

Ngàn năm, hồn vẫn mải miết tìm,
Một chút xuân xanh giữa lặng im.
Từng giây chờ đợi! Ôi chờ đợi!
Chỉ thấy trời đông, rét đắm chìm.

Như con chim lạ bỏ đi hoang,
Từ giã tổ chim, tới bạt ngàn.
Thấm thoát hai nghìn năm đằng đẵng,
Trải…