Tâng lặng

Bắt chước cậu bé tâng cầu trên ngõ hẻm
Tôi tâng lặng vào đêm

Đá thật mạnh
lực xiên vào lặng
hút và hụt...

Cậu bé ngừng tâng cầu trên ngõ hẻm
Tôi ngừng mà lặng vẫn vào đêm