Lại Thu!

Thu đan tay, me bay xếp lá
Nốt nhạc chiều thấp thoáng Oanh ca
Mùa về nước thẳm soi hoa
Một triền cải biếc đơm hoa, rất vàng
Qua rồi xanh với lá Bàng
Ngỡ ngàng, sân vắng điệp vàng qua chơi