Tự  thú:
Hai tháng nay PNam bị vắng bài bởi vì không vào được nay nhờ ban điều hành khôi phục lại để gặp gỡ bà con . Xin chân thành cảm ơn. Bắt chặt tay anh em.
PNam

Xuân về
Đông về giá lạnh đã tàn phai
Nhác thấy hoa Xuân cũng trỗ đài
Áo đẹp em may từ buổi sáng
Khăn nhung nàng vấn lúc hôm mai
Làng quê bạn đợi đi khai hội
Thôn xóm người chờ hẹn gửi nhài
Ao ước tết về trao lá thắm
Ngày vui sắp đến- chớ mong ai...
PNam19/12