Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Yêu cầu tạo tác giả mới (tiếp chủ đề cũ)

Đề cử nhà thơ Đinh Phong thời hai cuộc kháng chiến:
https://www.maxreading.co...y-20/dinh-phong-7155.html
Ảnh đại diện

Yêu cầu tạo tác giả mới (tiếp chủ đề cũ)

Xin đề cử tác giả Lý Mật (李密 ) thời Tam Quốc và Tây Tấn. Ông có một bài văn và một bài thơ còn được ghi chép lại. Trong đó bài văn Trần Tình Biểu được sánh ngang với Xuất Sư Biểu của Gia Cát Lượng: Ai đọc Xuất Sư Biểu mà không rơi lệ là bất trung, đọc Trần Tình Biểu mà không rơi lệ là bất hiếu. Bài phú thơ tên là "Tứ tiễn đông đường chiếu lệnh phú thi" ghi trong Tấn Thư.  Trần Tình Biểu hiện vẫn đang là văn bản đọc bắt buộc trong sách giáo khoa Ngữ văn Trung Quốc.

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):