Đầu tiên J (Jakenlem) xin gởi lời chào thân ái đến tất cả các thành viên của thi viện annonymous. Hôm nay. Chưa xin phép chủ xị admin, J mạo muội xây cái lầu xanh ở đây làm nơi che nắng che mưa mỗi khi lang thang trên mạng. Mong các chủ xị lượng thứ cho (hối lộ sau nhé hàhà). Kế đến xin trình bày rõ là cái "Lầu xanh" này không có hoạt động kinh doanh trá hình gì cả. Chỉ chứa chấp mấy bài thơ tạp nham của J thôi. Àh ừh, J thì khá thích thú với thể thơ Đường Luật, và cũng mới học đòi làm thơ Đường…