Dear chị
Em có Tk trên thivien ta tên đăng nhập tuanlinhnghean
Mà sao em nhập mật khẩu trang web báo thông tin TK sai hoặc quên mật khẩu nhỉ
Tên đăng ký mail của em là Tuanlinhnghean@gmail.com
Rất mong được chị  hồi âm xem giúp em ạ