mùa thu đi qua
những chiếc lá vàng
treo lên
nổi nhớ

anh và em
như loài hoa mắc cỡ
yêu thì nhiều
nhưng ngang ngạnh
chẳng nhìn nhau