Bầu chọn của tán vương:
1. Dạ vũ (Bạch Cư Dị)

Ý kiến cá nhân:
nó rất hay
(Bài viết được gửi tự động)