Người viết: HỒNG_QUÂN ( Là thành viên của diễn đàn tình yêu...với tên đăng nhập trên diễn đàn tình yêu là " Contrai" ). Mình xin được post tại diễn đàn thiviện để được làm quen, học hỏi cũng như chia sẻ cùng tất cả các bạn yêu thơ của diễn đàn.

Thông tin liên lạc: email: quandh86@gmail.com
yahoo: chang_hoang_tu_sitinh_hq

______________________________________________________________________Bài thơ: Hương xưa

Em trở về quê hương anh
trong một buổi chiều nắng chói
Anh ở một vùng…