anh chị nào có thể phiên âm lời tiếng trung cho em bài tình nữ nhi với ạ