Vạn lý tình

Thơ Huy Cận
Diễn ngâm: Hồ ĐiệpNgười ở bên trời ta ở đây
Chờ mong phương nọ ngóng phuơng này
Tương tư đôi chốn tình ngàn dăm
Vạn lý sầu lên núi tiếp mây
Nắng đã xế về bên xứ bạn
Chiều mưa trên bãi nước sông đầy
Trông vời bốn phía không nguôi nhớ
Dơi động hoàng hông thấp thoáng bay
Cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt
Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày
Chiếu chăn không ấm người nằm một
Thương bạn chiều hôm sầu gối tay.html http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=J9-6IWM-Yy…