Nếu chỉ còn một ngày để sống
Tôi sẽ làm gì anh biết không ?
Tìm về vòng ôm xưa có lẽ
Nghe lại câu hát thuở nằm nôi

Nếu chỉ còn một ngày để sống
Tôi sẽ làm gì em biết không ?
Nắm lấy duyên thơm phận má hồng
Hẹn ước câu thề tái trăm năm

Nếu chỉ còn một ngày để sống
Xin cuộc đời thứ tha lầm lỗi
Xin cảm ơn đất trời dung rộng
Vẹn hình hài về với hư không …

Theo dòng xúc cảm bài hát "Nếu chỉ còn một ngày để sống" - Hoài An