Đầu Xuân 2012, HS trồng lấy một cây để vun trồng, chăm sóc. Một lều tranh để pha trà mời bạn hữu...