PHỐ ẢO

Đêm cài song thưa
Chìm trong ảo giác
Phố ảo chân trời
Sa mạc cõi đời

Bừng hồng giai thoại!

BH