Bầu chọn của Giang_R2:
1. Hoàng Hạc lâu (Thôi Hiệu)

Ý kiến cá nhân:
tuyệt vời
(Bài viết được gửi tự động)