MIỀN TRUNG
MIỀN TRUNG suối hát sông reo
Lan treo vách đá lưng đèo ta say
Chiều về phố hội thăm MÂY
Có hương trà ủ đắm say tháng ngày
Có hàng dừa rủ bóng mây
Có dòng sông lượn ngất ngây gợi tinh
        
         THUYỀN TÌNH
Thuyền tình ai bẻ làm đôi
In hình gối chiếc đơn côi chuỗi ngày
Lệ nhoà đẫm ướt nào hay??
người xưa HOÀI nhớ hỏi ai bồi hồi