Xin chào tất cả Bạn yêu thơ
bỡ ngỡ ngày đầu thật ngu ngơ
mong rằng những việc còn chưa hiểu
hãy giúp cho tôi chớ...hững hờ