Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Hồn thơ Phạm Ngọc Vĩnh. Tập 2XIN CHÀO CẢ NHÀ

Tôi mở tiếp chủ đề:

"Hồn thơ Phạm Ngọc Vĩnh Tập Hai"
cùng chia vui với cả nhà Trang Thi Viện.

Rất mong được chia sẻ.
Chúc mọi người vui khoẻ dào dạt tình thơ

Phạm Ngọc Vĩnh


http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2011/01/16/11/51/12951534921925628047_574_574.jpg

Ảnh đại diện

Mở rộng tâm hồn - Phạm Ngọc Vĩnh

ƯỚC

                 Ước sao ngày tháng cứ thêm vui
                 Ước trẻ mãi ra già đẩy lùi
                 Ước mỗi lần cơm ba bát xới
                 Ước con bệnh nọ nó chừa tôi
                 Ước cho bạn khỏe cho tôi khỏe
                 Ước túi cạn tiền đời vẫn tươi
                 Ước mãi ước hoài rồi cũng đến
                 Ước như tôi ước với bao người
                 PNV
1/2013
Ảnh đại diện

Hồn thơ Phạm Ngọc Vĩnh

THƠ RƠI

                  Cả đời nhặt được câu thơ
                  Cậy em giữ hộ , ai ngờ để rơi
                  Tại em hay là tại tôi
                  Túi khâu lỏng cúc , thế rồi trách nhau

                  Dặn đi chơi , phải về mau
                  Ngõ bên hàng xóm lối sau , lẽ nào !
                  Áo em mắc phải cành rào
                  Mùng tơi đua ngọn , vắt vào nhà kia

                  Ai khôn ngắt ngọn thìa lìa
                  Trót rơi , thôi cũng…

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):