GIỌT THƠ ! Vâng, giọt thơ của thanhqs xin vui buồn cùng các bạn ! Trước khi nó ra đời thanhqs xin gởi lời cảm ơn chân thành với TV, nơi thanhqs đã đến và yêu mến . thanhqs đặc biệt hàm ơn các bạn : Quang Tri, Cao Nguyên, Phố Núi Cao, Như Diệu Linh, Hoa Ly,Eros Dostiny ,Sao bang, Hoa Núi, galangthang,Lá cỏ, Vịt Anh, hieule, Nguyễn Trọng,Duy Quốc Quyền, Từ Cát Tú, Phạm Bá Chiểu, …và các bạn thi hữu mà thanhqs đã lặng lẽ đến thưởng ngoạn, học hỏi trang thơ của các bạn mà chưa có điều kiện giao lưu …