mỗi mùa thu qua là lại biết bao nhiêu nỗi nhớ thương... ai! người đó ngày xưa vẫn đi cùng ta trên những con đương đầy lá. Nhưng giờ này người đã nơi đâu mà để lại ta chỉ có một mình trong con đường dài chỉ thấy lá thu rơi...
Thu ấy ngay xưa ta với nhau
Cùng đi dạo bước dải đường dài,
Em bảo thu đẹp hồng lặng lẽ
Sao giống em và giống cả với anh
Em cứ muốn ta dạo mãi con đường
Để thấy hoàng hôn toả nắng chiều,
và để thấy mình rơi trong gió
Để lòng muốn lặng nghe thu rơi...

Bỗng một mùa thu…