Các vấn đề trên cánh đàn ông chúng tôi cũng đều biết, đều nhìn thấy cả. Nhưng vấn đề là đàn ông Việt ngày càng ế vợ, ngay cả vấn đề chăm sóc bản thân như ăn uống, quần áo, cưới hỏi, liên hoan....đã ngốn sạch tiền lương rồi thì hỏi còn đâu tiền để mà lo cho người yêu. Thế nên, thôi thì thấy báo viết sai nhưng vẫn im, chứ nếu không gái Việt nó theo tây hết thì có mà đàn ông mang lại hạnh phúc cho nhau à?.