MÙA XUÂN YỂU ĐIỂU KHÚC NGHÊ THƯỜNG

TA YÊU NHAU TỪ VÔ LƯỢNG- KIẾP

Anh là mây Lãng- tử,
Em là gió Đa- tình...
Ta yêu nhau từ Vô- Lượng- Kiếp...
Thuở đất trời Lênh- Đênh...
Dương Lam

THUỞ HỒNG HOANG TA ĐÃ THƯƠNG NHAU
Từ khi em là Gió
Anh đã là áng Mây
Thuở hồng hoang ta đã
Thương nhau tình đắm say...
Sương Anh

Cám ơn DL đã ghé đến vui cùng SA và các bạn ở trang thơ Đường nha, cuối năm cũng bận...chơi quá hà nên hỏng rảnh qua chào và đáp lễ, mong DL lượng thứ cho nha!
quote
--…