Ai bik câu "Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã" và câu " Thiên thời ko bằng địa lợi' địa lợi ko bằng nhân hoà " ý nghĩa thế nào ko vui lòng chỉ bảo thank you