Bầu chọn của banhkemdau:
1. Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng (Lý Bạch)

(Bài viết được gửi tự động)