Đêm dài thao thức lòng không ngủ.
Nhắm lìm mí mắt tưởng đời ta.
Lòng bừng nhớ lại những ngày qua.
Phí đời ngất ngưỡng chẳng ra chi.
Làm thân nam tử sống trên đời.
Tiền bạc công danh chẳng ra gì.
Học hành thi cử là cái chi?
Chỉ giỏi mượn danh che mắt đời.
Ráp thêm đôi cánh tiện ăn chơi.

Đêm dài thao thức vẫn chưa ngủ.
Chuyện đời lắm nổi phải nghĩ suy.
Tình yêu trai gái thật nhố nhăng.
Tìm đâu cho thấy tình chung thuỷ.
Tiền xài thoả thích thế là yêu.
Phí thay câu nói tình muôn thuở.
Một…