Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Có những lúc bạn thực sự.... BUỒN

Tôi sợ lắm nỗi buồn li cách

Sợ hè về phượng nở đầy sân

Nhưng hè vẫn về với sắc nắng bâng khuâng

Để bao kỉ niệm trào dâng huyết quản

......

Tôi đã về đây và ngồi đây

Cái thưở yêu nhau đầy hoa mộng

Mắt nhìn nhau mà màng lệ rưng rưng

......

Thôi nhé từ nay đã hết rồi,

Vì đời là mộng với chia phôi?
Ảnh đại diện

Những chủ đề thơ bị lãng quên...

Tôi sợ lắm nỗi buồn li cách

Sợ hè về phượng nở đầy sân

Nhưng hè vẫn về với sắc nắng bâng khuâng

Để bao kỉ niệm trào dâng huyết quản

......

Tôi đã về đây và ngồi đây

Cái thưở yêu nhau đầy hoa mộng

Mắt nhìn nhau mà màng lệ rưng rưng

......

Thôi nhé từ nay đã hết rồi,

Vì đời là mộng với chia phôi?
Ảnh đại diện

Có những lúc bạn thực sự.... BUỒN

VĂN TẾ LÂM NHẬT HÙNG
SINH VIÊN LỚP HÓA SINH K 32 TRƯỜNG CĐSP ĐỒNG NAI

Hỡi ôi!
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy,
Bao nhiêu ân nghĩa phủ đầy đời con.
Câu hát ngân vang,
Bài ca Sư phạm.
Trên khắp nẻo đường,
Tổ quốc thân yêu.
Tiếng hát ngất cao,
Giữa trời lộng gió.
Bục giảng thân yêu,
Con hằng vươn tới.
Bàn tay gieo hạt,
Thắm đẹp ước mơ.
Tình yêu trồng người,
Tương lai vẫy gọi.
Kìa:
Trời cao trong xanh,
Nắng vàng tuôn đổ.
Bướm chim rộn rịp,
Tung trời ước mơ.
Thế mà:
Hăm sáu tháng ba,
Chính…
Ảnh đại diện

Và nỗi buồn cũng lớn lên

VĂN TẾ LÂM NHẬT HÙNG
SINH VIÊN LỚP HÓA SINH K 32 TRƯỜNG CĐSP ĐỒNG NAI

Hỡi ôi!
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy,
Bao nhiêu ân nghĩa phủ đầy đời con.
Câu hát ngân vang,
Bài ca Sư phạm.
Trên khắp nẻo đường,
Tổ quốc thân yêu.
Tiếng hát ngất cao,
Giữa trời lộng gió.
Bục giảng thân yêu,
Con hằng vươn tới.
Bàn tay gieo hạt,
Thắm đẹp ước mơ.
Tình yêu trồng người,
Tương lai vẫy gọi.
Kìa:
Trời cao trong xanh,
Nắng vàng tuôn đổ.
Bướm chim rộn rịp,
Tung trời ước mơ.
Thế mà:
Hăm sáu tháng ba,
Chính…
Ảnh đại diện

Lời muốn nói

VĂN TẾ LÂM NHẬT HÙNG
SINH VIÊN LỚP HÓA SINH K 32 TRƯỜNG CĐSP ĐỒNG NAI

Hỡi ôi!
Cơm cha, áo mẹ, chữ thầy,
Bao nhiêu ân nghĩa phủ đầy đời con.
Câu hát ngân vang,
Bài ca Sư phạm.
Trên khắp nẻo đường,
Tổ quốc thân yêu.
Tiếng hát ngất cao,
Giữa trời lộng gió.
Bục giảng thân yêu,
Con hằng vươn tới.
Bàn tay gieo hạt,
Thắm đẹp ước mơ.
Tình yêu trồng người,
Tương lai vẫy gọi.
Kìa:
Trời cao trong xanh,
Nắng vàng tuôn đổ.
Bướm chim rộn rịp,
Tung trời ước mơ.
Thế mà:
Hăm sáu tháng ba,
Chính…

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):