Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]

Ảnh đại diện

Tác giả Lý Thái Tổ

1. Tức cảnh http://thivien.net/viewpo...ID=d8-MWLlAz2mQA8HWhlaasw
2. Thiên đô chiếu (chiếu dời đô) http://thivien.net/viewpo...ID=lLQ5ZQBdreTlYCUfQsoc_w
Ảnh đại diện

Tác giả Nguyễn Anh Nông

1. Cảm tác http://thivien.net/viewpo...ID=kscTLRsfgb0j55mZDyU8SQ
2. Cảm tác đá http://thivien.net/viewpo...ID=FpA1vf5l1SJQuvf52Q8Y-Q
3. Linh cảm http://thivien.net/viewpo...ID=umcFU4JDe3jbl1XBeB-F0A
Ảnh đại diện

Thế Lữ

1. Nhớ rừng http://thivien.net/viewpo...ID=_ykWImldKwdEntynhnNLUA
2. Bên sông đưa khách http://thivien.net/viewpo...ID=PCl05s4y5aLYBGz0CJqcmg
Ảnh đại diện

Ca dao

Những bài từ 1 đến 14 có nội dung liên quan tới chiếc yếm, được ghi âm trong cùng một file:
01. Đàn ông đóng khố đuôi lươn http://thivien.net/viewpo...ID=elosIA9mu96N6Va2dt0ngA
   Ở gần mà chẳng sang chơi http://thivien.net/viewpo...ID=elosIA9mu96N6Va2dt0ngA
   Ước gì sông rộng chừng gang http://thivien.net/viewpo...ID=elosIA9mu96N6Va2dt0ngA
   Ba cô đội gạo lên chùa http://thivien.net/viewpo...ID=elosIA9mu96N6Va2dt0ngA
   Cô kia yếm trắng loà loà http://thivien.net/…
Ảnh đại diện

Bài thơ: Mất mẹ

Năm xưa tôi còn nhỏ
         Mẹ tôi đã qua đời!
         Lần đầu tiên tôi hiểu
         Thân phận trẻ mồ côi.

         Quanh tôi ai cũng khóc
         Im lặng tôi sầu thôi
         Để dòng nước mắt chảy
         Là bớt khổ đi rồi...

         Hoàng hôn phủ trên mộ
         Chuông chùa nhẹ rơi rơi
         Tôi thấy tôi mất mẹ
         Mất cả một bầu trời.

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài viết)
[1]
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):