Lá ngoài hiên xơ xác rụng xuống đường
Và đêm ấy nàng thu về kêu cửa
Nàng thu xót khi đời ta chia nửa
Nửa âu sầu, nửa lại khóc thương đau

Mấy đêm rồi thức trọn suốt canh thâu
Bên ánh lửa chập chờn vương khói thuốc
Hoài niệm cũ làm lòng ta giá buốt
Tương lai mờ chắn lối bước chân ta

Hỡi thánh thần, hỡi quỷ sứ yêu ma
Cho ta thấy đường nào ta nên bước
Cho ta thoát khỏi cảnh đời cơ cực
Cho ta đi vào thế giới hư vô

Quên thù hằn, quên hết những sầu lo
Không từ giã chẳng cần lời từ bi…