Chia ly, Chia ly
Nổi người ở lại, nổi người đi..
Chân trời , góc biển chưa gần lại,
Ôm lòng trĩu nặng mối tình si...