Mình rất thích ca khúc này, ngay từ khi nghe lần đầu tiên, nhưng mình chỉ tìm được lời dịch ca khúc và lời chữ hán. Mình rất mong bạn nào có thể dịch mình phiên âm hán việt lời bài hát. Mình xin chân thành cảm ơn.
Lời chữ hán như sau:
真情真美 真如一池春水 風吹點點漣漪 感受細緻入微
癡心無罪 付出沒有不對 就算一生一世 從此相依相隨
不必在乎是誰 翻轉是是非非 把前塵做白紙 寫上無怨無悔
我們都願意給 只要愛得純粹 就算有苦有累 我們一起去背
愛是多麼可貴 貴在有所為 只要同去同歸 成敗也無所謂
來日風雨中有沒有傷悲 無論怎麼樣一起來面對
百轉千回 縱橫南北 敞開我們的心扉
Mình vô cùng cảm ơn.
[FLASH]http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3pl…