mọi ng có ai biết bài thơ về "có ai ngờ.." "thuyền em lại là thuyền cướp biển ".."cướp trái tim anh trói vào cột buồm"...hình như của Lưu Quang Vũ thì phải. giúp mình tìm bài đấy nữa.xin cảm ơn !