Bầu chọn của xadieu:
1. Tĩnh dạ tứ (Lý Bạch)

Ý kiến cá nhân:
Là 1 người sống xa gia đình. Các cụ tuổi cũng đã cao. Mỗi lần đọc bài thơ tôi lại trào dâng nỗi nhớ gia đình, quê hương.
(Bài viết được gửi tự động)