nộ dung dưới đi có nhiều khi các bjan đọc thấy nhàm chán nhưng mình nói một điều các bạn đọc nó từ một góc độ sâu xa hơn thì các bạn sẽ thấy nó giúp ich các bạn:
 tôi thường đi câu cá vào mùa hè.tôi rất thích ăn kem và trái cây nhưng cá lại thích ăn giun.vì thế, khi đi câu, tôi không nghĩ đến món khoái khẩu của mình mà nghĩ đến món khoái khẩu của cá.tôi không móc kem và trái cây vào lưỡi câu mà là một con giun hay một con châu chấu, treo mồi trước mặt con cá vfa nói: "này cá có phải mày thích cái…