Trang trong tổng số 14 trang (134 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Nỗi đau thế kỉ

PHÁ PHỦ (Bân phong 4)

破 斧 (豳 風 第 四)

Ký phá ngã phủ,                 既 破 我 斧

Hựu khuyết ngã sang;      又 缺 我 斨

Chu Công đông chinh,      周 公 東 征

Tứ quốc thị hoàng.            四 國 是 皇

Ai ngã nhân tư,                  哀 我 人 斯

Diệc khổng chi tường.       亦 孔 之 將

(Phú dã)                   賦 也

    Phủ thương ta đã mẻ mòn,

Chu Công đông phạt nước non an bình.

    Lòng ngài thương xót sinh linh,

Thật là cao cả mông mênh khôn lường.Ký phá ngã phủ,       …
Ảnh đại diện

Nỗi đau thế kỉ

THẤT NGUYỆT (Bân phong 1)

七 月 (豳 風 第 一)

Thất nguyệt lưu hỏa,         七 月 流 火

Cửu nguyệt thụ ý;              九 月 授 衣

Nhất chi nhật tất phát,           一 之 日 觱 發

Nhị chi nhật lật lệ.                   二 之 日 栗 烈

Vô y vô hạt,                        無 衣 無 褐

Hà dĩ tốt tuế ?                    何 以 卒 歲

Tam chi nhật vu di,                 三 之 日 于 耜

Tứ chi nhật cử chỉ;                 四 之 日 舉 趾

Đồng ngã phụ tử,              同 我 婦 子

Diệp bỉ nam mẫu,              饁 彼 南 畝

Điền…
Ảnh đại diện

Nỗi đau thế kỉ

PHÙ DU (Tào phong 1)

蜉 蝣 (曹 風 第 一)

Phù du chi vũ,                    蜉 蝣 之 羽

Y thường sở sở;                 衣 裳 楚 楚

Tâm chi ưu hĩ!                   心 之 憂 矣

Ư ngã quy xứ.                   於 我 歸 處

(Tỉ dã)                      比 也

    Mong manh đôi cánh phù du,

Khác gì xiêm áo phất phơ rỡ ràng.

    Lòng ta sầu muộn chứa chan,

Nào ai người biết tìm đàng về ta.Phù du chi dực,                   蜉 蝣 之 翼

Thái thái y phục;                 采 采 衣 服

Tâm chi…
Ảnh đại diện

Nỗi đau thế kỉ

CAO CẦU (Đường phong 7)

羔 裘 (唐 風 第 七)

Cao cầu báo khư,                羔 裘 豹 袪

Tự ngã nhân cư cư.                自 我 人 居 居

Khởi vô tha nhân ?             豈 無 它 人

Duy tử chi cố.                      維 子 之 故

(Phú dã)                   賦 也

Áo lông cừu tay viền da báo,

Người trị dân tàn bạo phủ phàng.

Bỏ đi thì quá dễ dàng,

Xót vì tình nghĩa cũ càng từ xưa.Cao cầu báo tự,                    羔 裘 豹 褎

Tự ngã nhân cứu cứu.            自 我 人 究 究

Khởi vô tha…
Ảnh đại diện

Nỗi đau thế kỉ

TẤT SUẤT (Đường phong 1)

蟋 蟀 (唐 風 第 一)

Tất suất tại đường,              蟋 蟀 在 堂

Tuế duật kỳ mộ;                  歲 聿 其 莫

Kim ngã bất lạc,                  今 我 不 樂

Nhật nguyệt kỳ trừ.            日 月 其 除

Vô dĩ thái khang,                 無 已 大 康

Chức tư kỳ cư;                     職 思 其 居

Hiếu lạc vô hoang,              好 樂 無 荒

Lương sĩ cú cú.                   良 士 瞿 瞿

(Phú dã)                   賦 也

    Con dế mà ở trong nhà,

Tháng ngày vùn vụt há ra được nào.

Ảnh đại diện

Nỗi đau thế kỉ

CÁT LƯ (Ngụy phong 1)

葛 屨 (魏 風 第 一)

DÉP SẮN

Cư cư cát lư,                     糾 糾 葛 屨

Khả dĩ lý sương;               可 以 履 霜

Tiêm tiêm nữ thủ,              摻 摻 女 手

Khả dĩ phùng thường.      可 以 縫 裳

Yếu chi cức chi,                要 之 襋 之

Hảo nhân phục chi.         好 人 服 之

(Hứng dã)                興 也

    Lạnh lùng dép sắn vẫn mang,

Quản chi dép sắn dầm sương lạnh lùng.

    Cô dâu tuy nõn búp măng,

Y thường nàng đã quen chừng vá may.

    Sửa sang bâu cổ…
Ảnh đại diện

Nỗi đau thế kỉ

KÊ MINH (Tề phong 1)

雞 鳴 (齊 風 第 一)

Kê ký minh hĩ.                       雞 既 鳴 矣

Triều ký doanh hĩ.               朝 既 盈 矣

Phỉ kê tắc minh,                   匪 雞 則 鳴

Thương nhăng chi thanh.  蒼 蠅 之 聲

(Phú dã)                      賦 也

    Tiếng gà đã giục canh tàn,

Triều đình đã đủ bá quan trong ngoài.

    Nhưng không, gà chửa gáy mai,

Đó là tiếng cánh của loài ruồi xanh.Đông phương minh hĩ.        東 方 鳴 矣

Triều ký xương hĩ.               朝 既 昌 矣

Phỉ đông…
Ảnh đại diện

Nỗi đau thế kỉ

山 有 扶 蘇 (鄭 風 第 十)

Sơn hữu phù tô,                山 有 扶 蘇

Thấp hữu hà hoa.             隰 有 荷 華

Bất kiến tử đô,                  不 見 子 都

Nãi kiến cuồng thư.          乃 見 狂 且

(Phú dã)                   賦 也

    Núi kia rực rỡ phù dung,

Đầm kia sen nở nước lồng bóng hoa.

    Anh hùng sao chẳng gặp cho,

Gặp toàn một lũ khù khờ ngán thay.

Sơn hữu kiều tùng,           山 有 橋 松

Thấp hữu du long.             隰 有 游 龍

Bất kiến tử sung,              不 見 子 充

Nãi kiến giảo…
Ảnh đại diện

Nỗi đau thế kỉ

TRI Y (Trịnh phong 1)

緇 衣 (鄭 風 第 一 )

Tri y chi nghi hề,                         緇 衣 之 宜 兮

    Tệ dư hựu cải vi hề;                 敝 予 又 改 為 兮

    Thích tử chi quán hề,           適 子 之 館 兮

    Hoàn dư thụ tử chi xán hề.            還 予 授 子 之 粲 兮

(Phú dã)                       賦 也

Áo đen người xứng sao xứng thế,

Nhỡ rách đi ta sẽ vá cho;

Rồi đây ta sẽ qua nhà,

Ta đưa gạo trắng làm quà người xơi.Tri y chi hảo hề,                      緇 衣 之 好 兮

    Tệ…
Ảnh đại diện

Nỗi đau thế kỉ

Sơn Hữu Xu (Tam Chương)

Sơn hữu xu,
Thấp hữu du.
Tử hữu y thường,
Phất duệ phất lâu.
Tử hữu xa mã,
Phất trì phất khu,
Uyển kỳ tử hỹ,
Tha nhân thị du.

(Đường Phong)


Núi cao mọc sẵn cây xu,
Dưới đồng lại có cây du mọc dày.
Áo quần người có đủ đầy,
Cất đi không mặc, chẳng hoài của sao?
Xe xe, ngựa ngựa xôn xao,
Cất xe nhốt ngựa, hôm nào mới đi?
Nhỡ ra ngài chết một khi,
Ngựa xe, quần áo, người thì chiếm luôn

Khuyết Danh dịch

Trang trong tổng số 14 trang (134 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):