Bầu chọn của aldebaran:
1. Phong Kiều dạ bạc (Trương Kế)
2. Nguyệt dạ (Đỗ Phủ)

(Bài viết được gửi tự động)