Là mem cũ lâu năm rồi, nhưng thường chỉ ghé vào đọc ké rồi chạy ra, bởi chẳng dám sánh với các bậc tiền bối. Tuy nhiên, hôm nay cũng mạo muội điểm danh ra mắt chào hỏi cả nhà. Em Oanhvt_bg cơm nắm muối vừng mong được sự chỉ giáo của các bậc tiền bối để cảm xúc có thể ghép chữ dệt nên 1 bức tranh thơ.