Trang trong tổng số 27 trang (267 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Dạy dỗ (Kahlil Gibran - Li Băng)

Tên bài thơ: Dạy dỗ
Tên nguyên gốc: Teaching
Tác giả: Kahlil Gibran (Li Băng)
Nhóm bài: Nhà tiên tri
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 19:19
Xoá bởi:
Ảnh đại diện

Tình bạn (Kahlil Gibran - Li Băng)

Tên bài thơ: Tình bạn
Tên nguyên gốc: Friendship
Tác giả: Kahlil Gibran (Li Băng)
Nhóm bài: Nhà tiên tri
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 19:21
Xoá bởi:
Ảnh đại diện

Nói năng (Kahlil Gibran - Li Băng)

Tên bài thơ: Nói năng
Tên nguyên gốc: Talking
Tác giả: Kahlil Gibran (Li Băng)
Nhóm bài: Nhà tiên tri
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 19:23
Xoá bởi:
Ảnh đại diện

Thời gian (Kahlil Gibran - Li Băng)

Tên bài thơ: Thời gian
Tên nguyên gốc: Time
Tác giả: Kahlil Gibran (Li Băng)
Nhóm bài: Nhà tiên tri
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 19:25
Xoá bởi: V…
Ảnh đại diện

Thiện ác (Kahlil Gibran - Li Băng)

Tên bài thơ: Thiện ác
Tên nguyên gốc: Good and evil
Tác giả: Kahlil Gibran (Li Băng)
Nhóm bài: Nhà tiên tri
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 19:27
Xoá bởi:
Ảnh đại diện

Cầu nguyện (Kahlil Gibran - Li Băng)

Tên bài thơ: Cầu nguyện
Tên nguyên gốc: Prayer
Tác giả: Kahlil Gibran (Li Băng)
Nhóm bài: Nhà tiên tri
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 19:29
Xoá bởi:
Ảnh đại diện

Hoan lạc (Kahlil Gibran - Li Băng)

Tên bài thơ: Hoan lạc
Tên nguyên gốc: Pleasure
Tác giả: Kahlil Gibran (Li Băng)
Nhóm bài: Nhà tiên tri
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 19:30
Xoá bởi:
Ảnh đại diện

Đẹp (Kahlil Gibran - Li Băng)

Tên bài thơ: Đẹp
Tên nguyên gốc: Beauty
Tác giả: Kahlil Gibran (Li Băng)
Nhóm bài: Nhà tiên tri
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 19:32
Xoá bởi: Vanac…
Ảnh đại diện

Tôn giáo (Kahlil Gibran - Li Băng)

Tên bài thơ: Tôn giáo
Tên nguyên gốc: Religion
Tác giả: Kahlil Gibran (Li Băng)
Nhóm bài: Nhà tiên tri
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 19:34
Xoá bởi:
Ảnh đại diện

Cái chết (Kahlil Gibran - Li Băng)

Tên bài thơ: Cái chết
Tên nguyên gốc: Death
Tác giả: Kahlil Gibran (Li Băng)
Nhóm bài: Nhà tiên tri
Gửi bởi hongha83
Ngày gửi: 21/04/2009 19:36
Số lần sửa: 1
Lần sửa cuối: 21/04/2009 19:36 bởi

Trang trong tổng số 27 trang (267 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):