Trang trong tổng số 27 trang (266 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Sinh lão bệnh tử (Lý Ngọc Kiều công chúa - Việt Nam)

Tên bài thơ: Sinh lão bệnh tử
Tên nguyên gốc: 生老病死
Tên tiếng Việt: Sinh lão bệnh tử
Tác giả: Lý Ngọc Kiều công chúa (Việt Nam)
Nhóm bài: Thơ văn Lý Trần tập I (1977)
Gửi bởi Vanachi
Ngày…
Ảnh đại diện

Lục bát làng (Đỗ Trọng Khơi - Việt Nam)

Tên bài thơ: Lục bát làng
Tác giả: Đỗ Trọng Khơi (Việt Nam)
Gửi bởi Thái Ngọc Hiệp
Ngày gửi: 27/02/2021 14:50
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: cần có nguồn tham khảoNgười quê giữ lấy…
Ảnh đại diện

Lá cờ Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ (Khuyết danh Mỹ - Mỹ)

Tên bài thơ: Lá cờ Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ
Tên nguyên gốc: The United States flag
Tác giả: Khuyết danh Mỹ (Mỹ)
Gửi bởi Minh Sơn Lê
Ngày gửi: 12/11/2020 19:01
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: không có nguồn tham…
Ảnh đại diện

Thơ dạy làm dâu (Trương Vĩnh Ký - Việt Nam)

Tên bài thơ: Thơ dạy làm dâu
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 09:24
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảoMai-hiên đang thuở thanh-nhàn,
bút…
Ảnh đại diện

Thỏ thẻ với Mẹ (Trương Vĩnh Ký - Việt Nam)

Tên bài thơ: Thỏ thẻ với Mẹ
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 09:33
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảoTrẻ kia nói với mẹ rằng
Bây giờ…
Ảnh đại diện

Say rượu thơ (Trương Vĩnh Ký - Việt Nam)

Tên bài thơ: Say rượu thơ
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 09:43
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảoNước Nam lấy rượu dụng lễ-nghi
Ít…
Ảnh đại diện

Nói ngược (Trương Vĩnh Ký - Việt Nam)

Tên bài thơ: Nói ngược
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 10:06
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảoCon mèo ra đồng gặm cỏ,
Con dê vô bếp…
Ảnh đại diện

Nói ngược (Trương Vĩnh Ký - Việt Nam)

Tên bài thơ: Nói ngược
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 09:39
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảoTrâu đi dưới nước,
Thuyền bè lại đi trên…
Ảnh đại diện

Nhớ song thân thơ (Trương Vĩnh Ký - Việt Nam)

Tên bài thơ: Nhớ song thân thơ
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 10:05
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảoNgùi-ngùi khuya sớm luống vào…
Ảnh đại diện

Mười một chén rượu uống vào (Trương Vĩnh Ký - Việt Nam)

Tên bài thơ: Mười một chén rượu uống vào
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 09:41
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảoMột chén giải cơn sầu,
Hai…

Trang trong tổng số 27 trang (266 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):