Trang trong tổng số 194 trang (1940 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Yêu cầu tạo tác giả mới (tiếp chủ đề cũ)

Tác giả Trần Ngọc Thuý: https://www.thivien.net/T...or-GnLawacsk560LWb8ROW1GQ
Ảnh đại diện

Vẫn chưa thấy Nội Quy

Cảm ơn góp ý của bạn. TV không có nội quy mà có các quy định đối với từng nhóm nội dung. Thành viên tham gia hoạt động ở nhóm nội dung nào thì cần nắm được các quy định tương ứng. Bạn tham gia diễn đàn, xin mời tham khảo các quy định ở đây:
https://www.thivien.net/f...c-dyNQhH0FroZr5GKq5c8W…
Ảnh đại diện

Thơ dạy làm dâu (Trương Vĩnh Ký - Việt Nam)

Tên bài thơ: Thơ dạy làm dâu
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 09:24
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảoMai-hiên đang thuở thanh-nhàn,
Ảnh đại diện

Thỏ thẻ với Mẹ (Trương Vĩnh Ký - Việt Nam)

Tên bài thơ: Thỏ thẻ với Mẹ
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 09:33
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảoTrẻ kia nói với mẹ rằng
Bây giờ…
Ảnh đại diện

Say rượu thơ (Trương Vĩnh Ký - Việt Nam)

Tên bài thơ: Say rượu thơ
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 09:43
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảoNước Nam lấy rượu dụng lễ-nghi
Ít…
Ảnh đại diện

Nói ngược (Trương Vĩnh Ký - Việt Nam)

Tên bài thơ: Nói ngược
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 10:06
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảoCon mèo ra đồng gặm cỏ,
Con dê vô bế…
Ảnh đại diện

Nói ngược (Trương Vĩnh Ký - Việt Nam)

Tên bài thơ: Nói ngược
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 09:39
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảoTrâu đi dưới nước,
Thuyền bè lại đi …
Ảnh đại diện

Nhớ song thân thơ (Trương Vĩnh Ký - Việt Nam)

Tên bài thơ: Nhớ song thân thơ
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 10:05
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảoNgùi-ngùi khuya sớm luống vào…
Ảnh đại diện

Mười một chén rượu uống vào (Trương Vĩnh Ký - Việt Nam)

Tên bài thơ: Mười một chén rượu uống vào
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 09:41
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảoMột chén giải cơn s…
Ảnh đại diện

Lúc đi học về (Trương Vĩnh Ký - Việt Nam)

Tên bài thơ: Lúc đi học về
Tác giả: Trương Vĩnh Ký (Việt Nam)
Gửi bởi Viên Vy
Ngày gửi: 21/07/2020 09:31
Xoá bởi: Vanachi
Lý do xoá: đề nghị gửi lại khi có nguồn tham khảoHọc tan trống thúc một hồi
Trò n…

Trang trong tổng số 194 trang (1940 bài viết)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Tìm bài viết:

Kết quả tìm được thoả mãn đồng thời tất cả các tiêu chí bạn chọn.
Bạn có thể tìm bằng Google với giao diện đơn giản hơn.

Tìm trong:

Tên chủ đề:

Nội dung:

Người gửi:

Diễn đàn:

Gửi sau ngày (ngày/tháng/năm):

Gửi trước ngày (ngày/tháng/năm):