trang này hình như là cùi bắp wa.người ta đem đề tài lên thảo luận cũng bảo là ko hợp lệ.ai có khiếu làm thơ thì làm chứ.ấp mấy bài thơ người ta làm lên mà cũng hay ah.