Một ngày dài qua đi, ai cũng có những cảm xúc lẫn lộn muốn được giải bày. Thôi thì vào đây, viết nên, thơ văn, hay chỉ là những câu chữ chất chứa tâm trạng cũng được, để chúng ta hoà lại làm một, cùng sớt chia vui buồn.