Thơ tôi chan chứa dòng lệ uất
Hồn tôi chất ngất nỗi thương đau
Nhìn hoa rơi tưởng giọt sầu xa cách
Ngắm bình minh ngỡ bóng hoàng hôn